Privacy verklaring

Privacyverklaring Onder de Lindeboom

Middels deze privacyverklaring wijzen wij u erop dat ons bedrijf (Onder de Lindeboom,
Dorpsstraat 1, 3886 AR Garderen) uw persoonsgegevens verzamelt en eventueel gebruikt
om contact met u op te nemen of een mogelijke bestelling te verwerken. Dit geldt voor
(potentiële) klanten én voor andere partijen met wie wij zaken doen of bij wie we producten
inkopen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunnen wij u als klant een offerte sturen
of u advies op maat verschaffen. Heeft u een bepaalde bestelling of reservering bij ons
geplaatst, dan hebben we uw gegevens nodig om de order te kunnen leveren. Ook voor het
maken van facturen en eventuele vragen over de bestelling of reservering is het noodzakelijk
om uw gegevens te hebben.
Wij verplichten u niet om uw contactgegevens aan ons te verstrekken. Kiest u er echter voor
om geen gegevens te delen, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw bestelling niet uitgeleverd
kan worden.

Gegevens doorgeven aan derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden. In sommige gevallen verstrekken
wij uw gegevens echter aan partijen die bepaalde onderdelen of materialen uitleveren die
met uw bestelling te maken hebben of die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Ons
bedrijf maakt gebruik van Microsoft Office en de opslagmogelijkheden die bij dit programma
horen. De gegevens van onze administratie (waarin ook uw persoonsgegevens verwerkt zijn)
worden opgeslagen op een externe serverruimte.

Onze nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van nieuws en acties van ons bedrijf, geven we enkele keren
per jaar een nieuwsbrief uit. Meldt u zich aan voor deze nieuwsbrief, dan worden uw
persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Elke keer dat wij een
reclamemailing naar u sturen, heeft u onderaan de mail de mogelijkheid om zich hiervoor af
te melden.

Online beveiliging persoonsgegevens
Onze website heeft een SSL/TLS-certificaat. Dit houdt in dat er tussen uw browser en onze
server een beveiliging zit die ervoor zorgt dat er geen onbevoegden mee kunnen kijken bij
uw gegevensinvoer. TLS is een opvolger van het SSL-certificaat, met een nog scherpere
beveiliging. Onze beveiligde website is ook te herkennen aan het slotje voor de link
(https://). Door hierop te klikken, leest u meer informatie over het beveiligingscertificaat.
Daarnaast doen we alles wat in onze macht ligt om onbevoegden bij uw gegevens weg te
houden. We beveiligen onze websites en systemen daarom zowel op organisatorisch als
technisch niveau tegen onder andere diefstal, ongeoorloofde verspreiding en toegang door
onbevoegden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?   

Bent u een klant van ons geworden, dan bewaren we uw persoonsgegevens zeven jaar
(gerekend na het einde van het boekjaar waarin de bestelling plaatsvond). Dit jaar heeft te
maken met de verplichte bewaartermijn van onze administratie voor de Belastingdienst. Na
afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.
Heeft u (mail)contact met ons gehad, maar bent u geen klant geworden? Dan verwijderen
wij uw gegevens uiterlijk één jaar na dato.

In uw recht
U heeft bij Onder de Lindeboom het recht op de volgende zaken met betrekking tot uw
gegevens:
- het inzien van uw gegevens;
- het aanvullen of wijzigen van uw gegevens als hier aanleiding toe is;
- een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het gebruik ervan te beperken;
- bij de Autoriteit Persoonsgegevens bezwaar maken tegen het verzamelen en
gebruiken van uw persoonsgegevens;
- een verzoek tot het krijgen van uw gegevens en deze eventueel te laten overdragen
aan een andere partij.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Of wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met Onder de Lindeboom (Dorpsstraat 1, 3886 AR Garderen, 0577 461 441).

Garderen, 18 mei 2018

228