Disclaimer

Aansprakelijkheid

Onder de Lindeboom besteedt de grootste zorg en aandacht aan de website van haar. Toch is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de website onvolledig of onjuist zijn. Deshalve kunnen aan de informatie, producten en diensten geen rechten worden ontleend. Eventuele gevolgen, waaronder directe en indirecte schade, die enig verband houden met de instructies en het opvolgen daarvan, het bezoeken van de website met de daarin opgenomen informatie en van de websites waarnaar wordt doorverwezen sluit Onder de Lindeboom iedere aansprakelijkheid uit.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en/ of gewijzigd. Dit kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Onder de Lindeboom
Dorpsstraat 1
3886 AR GARDEREN

229